„Ľúbiť seba samého je nekonečná cesta.“

Originál

To love yourself is a never-ending journey.

Preložil Es.K
Témy
cesto, cesta
Oprah Winfrey fotka
Oprah Winfrey11
americká podnikateľka, hosť talk show, herečka, producentka… 1954

Podobné citáty

Romano Guardini fotka
Hermann Hesse fotka

„Osamelosť je cesta, ktorá človeka privádza k nemu samému.“

—  Hermann Hesse románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

Tomáš Halík fotka
Jet Li fotka

„Súťaže nám umožňujú poznať naše slabiny, vedú nás po nekonečnej ceste sebapoznania. Našim pravým súperom sme jedine my sami.“

—  Jet Li 1963

Obávaný bojovník/Fearless
Varianta: Súťaže nám umožňujú poznať naše slabiny, vedú nás po nekonečnej ceste sebapoznania. Našim jediným súperom sme my sami.

Hermann Hesse fotka

„Život každého človeka je cestou k sebe samému.“

—  Hermann Hesse románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

Kathy Reichsová fotka
Karl Marx fotka
Vissarion Grigorjevič Bělinskij fotka
Romano Guardini fotka
Bernard z Clairvaux fotka
Stephen Hawking fotka
Martin Luther King fotka
Martin Luther fotka
T.B. Joshua fotka
Čingiz Ajtmatov fotka
Konfucius fotka

„Sú tri cesty k získaniu múdrosti. Prvá je cesta skúseností, ta je najťažšia. Druhá cesta je napodobňovania. To je cesta najľahšia. Tretia cesta je cestou premýšľania. Tá je najušľachtilejšia.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“