„Život každého človeka je cestou k sebe samému.“

— Hermann Hesse

Hermann Hesse foto
Hermann Hesse27
románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

Podobné citáty

Henry Miller foto
 Ježíš Kristus foto

„Ja som cesta, pravda a život.“

—  Ježíš Kristus ústredná postava kresťanstva -2 - 30 pr. n. l.

William Shakespeare foto

„Život je neistá cesta.“

— William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

 Sókratés foto
  Konfucius foto
Mark Twain foto
 Ján Pavol II. foto
Majk Spirit foto
Jaroslav Filip foto
Enzo Ferrari foto
Muhammad Ali foto
ľudovít Velislav Štúr foto

„My chytili sme sa do služby ducha a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“

— ľudovít Velislav Štúr slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik a spisovateľ 1815 - 1856

Citát „Celý život čakáme na neobyčajného človeka; namiesto toho by sme mali premeniť na neobyčajných tých, ktorí sú okolo nás.“
Hans Urs Von Balthasar foto
Ďalší