„Život každého človeka je cestou k sebe samému.“

— Hermann Hesse

Hermann Hesse foto
Hermann Hesse27
románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962
Reklama

Podobné citáty

Henry Miller foto
Citát „Kto chce pokaziť životnú dráhu svojich detí, nech im odstráni z cesty všetky prekážky.“
 Oesch foto
Reklama
 Ježíš Kristus foto

„Ja som cesta, pravda a život.“

—  Ježíš Kristus ústredná postava kresťanstva -2 - 30 pr. n. l.

William Shakespeare foto

„Život je neistá cesta.“

— William Shakespeare anglický dramatik a básnik 1564 - 1616

Citát „Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.“
Maxim Gorkij foto
 Sókratés foto
  Konfucius foto
 Ján Pavol II. foto
Reklama
Mark Twain foto
Jaroslav Filip foto
Gustave Flaubert foto
Majk Spirit foto
Reklama
ľudovít Velislav Štúr foto

„My chytili sme sa do služby ducha a preto prejsť musíme cestu života tŕnistú.“

— ľudovít Velislav Štúr slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik a spisovateľ 1815 - 1856

Muhammad Ali foto
Emile Verhaeren foto
Ďalší