„Realita nám ponúka také bohatstvo, že musíme niektoré z nich hneď vyradiť a zjednodušiť. Otázkou je, či vždy vyraďujeme tie, ktoré by sme mali?“

Originál

Reality offers us such wealth that we must cut some of it out on the spot, simplify. The question is, do we always cut out what we should? ­

Posledná aktualizácia 15. jún 2019. Histórie

Podobné citáty

Pavol Rusko fotka
Konfucius fotka
Cassandra Clare fotka
Aristoteles fotka

„Niektorí ľudia šetria tak, ako keby mali žiť večne, iní tak utrácajú, ako by mali hneď zomrieť.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Varianta: Jedni ľudia tak šetria, ako by mali žiť večne, druhí tak utrácajú, ako by mali hneď zomrieť.

Dietrich Bonhoeffer fotka
Jozef Bily fotka
Viktor Frankl fotka
Pythagoras fotka
Sókratés fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Počujeme iba tie otázky, na ktoré vieme dať odpoveď.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Gilbert Keith Chesterton fotka
Simone de Beauvoir fotka

„Keď sa človek zamiluje, ukazuje sa takým, akým by mal byť vždy.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Graham Greene fotka
Jean Vanier fotka
Kurt Tucholský fotka
Albert Camus fotka

Súvisiace témy