„Život je plytvanie časom a čas je plytvanie životom, takže sa poďme všetci opiť a prežiť najlepšie chvíle našich životov.“

Originál

Life is a waste of time and time is a waste of life, so let's all get wasted and have the time of our lives.

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 30. apríl 2021. Histórie
Kurt Cobain fotka
Kurt Cobain53
americký hudobník a umelec 1967 - 1994

Podobné citáty

Seneca fotka

„Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť. Život meriame skutkami, a nie časom.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky

Benjamin Franklin fotka

„Ak je čas to najcennejšie, čo človek má, potom je plytvanie časom tým najväčším rozhadzovaním.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Henry David Thoreau fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
John Fitzgerald Kennedy fotka
Seneca fotka

„Trvanie života závisí od vonkajších vecí, nie odo mňa. Ale mne prislúcha prežiť celý čas, ktorý som dostal.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: Katolícke noviny, Trnava: SSV, 2007 / 23, s. 18.

Seneca fotka

„Život meriame skutkami a nie časom.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Varianta: Merajme život skutkami, nie časom!

Albert Camus fotka
Gabriel Laub fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Krátky čas života je dostatočne dlhý k dobrému a častnému životu.
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Voltaire fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Maro Publius Vergilius fotka
Jean de La Bruyere fotka
Seneca starší fotka
Jan Amos Komenský fotka
William James fotka

Súvisiace témy