Oscar Wilde citáty strana 3


„Příliš mnoho líčidel a příliš málo oblečení je u ženy vždy příznak zoufalství.“

„Na světě existuje jediná věc, která je horší než pomluva: když po vás neštěkne ani pes.“


„Zprvu děti své rodiče milují. Později je začnou odsuzovat. Ale jen málokdy jim odpouštějí.“

„Rád mluvím také do zdi. Zjistil jsem totiž, že ona jediná se mnou nikdy nepře.“

„Láska je svátost, kterou je třeba přijímat na kolenou.“

„Žádný člověk není tak bohatý, aby mohl koupit svoji minulost.“

„Mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou vědí to jistě.“

„Na rozdíl od žen psi milují jen jediného pána.“


„Co nám v životě nejvíc chybí, je někdo, kdo by za nás udělal, co můžeme udělat sami.“

„Mladí muži by chtěli být věrnými a nejsou. Staří muži by chtěli být nevěrnými a nemohou.“

„Kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opírat o důkazy, měl by raději rovnou mluvit pravdu.“

„Každý soucítí s trpícím přítelem, ale sympatizovat s přítelovým úspěchem - to vyžaduje velmi dobrou povahu.“


„Nenávist vyčerpává stejně jako láska, někdy dokonce ještě víc“

„Volno, ne práce je cílem člověka.“

„Muži neumí ocenit vlastní ženy, to přenechávají jiným.“

„Soucit s přítelovým utrpením cítí každý. Těšit se z úspěchů přítele, to vyžaduje velmi ušlechtilou povahu.“

Podobní autori