Nikolaj Alexandrovič Berďajev citáty

Nikolaj Alexandrovič Berďajevfoto

11  1

Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Dátum narodenia:6. marec 1874
Dátum úmrtia:24. marec 1948

Nikolaj Alexandrovič Berďajev bol ruský filozof, náboženský neoromantik, predstaviteľ bohohľadačstva.

Berďajevov záujem sa v prvom období sústreďoval na etickú problematiku, v druhom období na nábožensko-mystickú, v treťom na historiozofickú a v štvrtom na personalistickú problematiku.

Mystiku interpretuje ako prostriedok vnútorného oslobodzovania sa človeka. Marxizmus podľa Berďajeva zacláňa človeka triedou, a preto nie je schopný riešiť problém aktivity a slobody osobnosti. Berďajevovo filozofické myslenie vyúsťuje do tematizácie tvorivosti ako základu osobnosti. Tvorivosť má podľa neho dialektickú povahu bohočlovečenstva, čiže rodenia sa boha v človeku a človeka v bohu.

S Berďajevovým dielom sa spája tendencia kresťanskej renesancie: spájanie myšlienky humanizmu a renesancie s tým, čo ľudstvu prinieslo krestanstvo. Strojová civilizácia Západu je podla Berďajeva slepou uličkou vývoja ľudstva a vedie do priepasti. Preto sa ľudstvo musí vrátiť ku koncepciám, ktoré ho môžu vyviesť z bludného kruhu, ktorý ináč smeruje k sebazničeniu. Zvláštnu úlohu bude mať v tomto návrate Rusko . Rusko prostredníctvom svojej literatúry už dávno vyzývalo k náboženskému pretvoreniu ľudstva.

CitátyNikolaj Alexandrovič BerďajevPodobní autori