Karel Čapek citáty strana 2


„Ak sa človek miluje príliš, mýli sa veľmi ťažko. Ak so sebou pohŕda, mýli sa dvojnásobne.“

„Každá dokonalá báseň je jedno veľké víťazstvo, každá sladká SLOHA je celé kráľovstvo mieru.“


„Mlaď sa zvyčajne rozhliada ako nepriateľ – čo by mohla zrovnať so zemou.“

„Ženské slzy sú najmocnejšia vodná energia na svete.“

„Človek sa nikdy nezbaví toho, o čom mlčí.“

„Papuča: Ja nešťastná! Byť ustavične spolu s tou druhou, s tou ochechulou, s tou hlúpou bačkorou! Nebyť jej, mohla by som dostať do páru niečo lepšie.“

„To najkrajšie na svete nie sú veci, ale chvíle, okamihy, nezachytiteľné sekundy.“

„Humor je vždy trochu obrana proti osudu, viac psiny sa rodí z nespokojnosti než z blahého a spokojného ducha.“


„Humor je isté videnie sveta, je to umenie vidieť svet.“

„Mladá generácia má pocit, že s ňou prichádza lepší svet. Stará garda má pocit, že s ňou ten lepší svet odchádza.“

„Ak ste postavili vzdušný zámok, vaša práca nemusí byť zbytočná. Teraz mu ešte urobte základy.“

„Čas je najväčšia sila života.“


„Bída není instituce nebo třída, nýbrž neštěstí.“

„Mnoho dá člověku svět, ale když chce člověk dát něco světu, musí sedět na svém malém poli a dřít jako nádeník.“

„Keď nemám čo robiť, pracujem.“

„Každé skutočné dobrodružstvo začína nárazom fantázie na skutočnosť.“

Podobní autori