Johann Wolfgang von Goethe citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto

435   361

Johann Wolfgang von Goethe

Dátum narodenia: 28. august 1749
Dátum úmrtia: 22. marec 1832
Ďalšie mená: Johann Wolfgang Goethe, Johann W. von Goethe, Goethe, Иоганн Вольфганг фон Гёте

Johann Wolfgang Goethe bol nemecký básnik, humanista, vedec, politik a mysliteľ.

Citáty Johann Wolfgang von Goethe


„Pravda, ktorá mrzí, je lepšia ako lož, ktorá potešuje.“

„Nikto iný mi nedá lásku, priateľstvo, vrúcnosť a nehu, ktorú nemá sám v sebe.“


„Každý by mal denne počúvať trochu hudby, prečítať nejakú báseň, pozrieť si pekný obraz a pokiaľ možno povedať niekoľko rozumných slov.“

„Láska chodí mnohými cestami, vernosť len jednou.“

„Omyl je prijateľný v mladosti. Nesmieme si ho však zavliecť do staroby.“

„Príroda je jediná kniha, ktorá na všetkých stránkach ponúka zaujímavý obsah.“

„Deti milujú toho, kto ich miluje; a kto nemôže milovať, veľmi málo dosiahne pri výchove.“

„Deti nemôžeme stvárňovať podľa svojej vôle. Musíme ich mať, milovať a vychovávať čo najlepšie a inak ich nechať napokoji.“


„Lepšie byť smutný s láskou ako bez nej veselý.“

„Ľudí sa bojí ten, kto ich nepozná...“

„Všetci ľudia sú sklamaní vo svojich nádejach, podvedení vo svojich očakávaniach.“

„Ak si chceš zachovať vážnosť, hovor málo a rozumne.“


„Nenávisť je zaujatá, ale láska je ešte viac.“

„Šťastný nie je kráľ či poddaný, ale ten kto našiel mier vo svojom dome.“

„Život patrí živým, ten kto žije, musí počítať so zmenami.“

„V manželstve sa treba niekedy aj hádať, lebo len tak sa navzájom o sebe niečo dozvieme.“

Podobní autori