Citáty od Victora Huga, ktoré obohatia váš život

Eszter Kissová
12. apríl 2019

Victor Hugo sa narodil 26. februára 1802 a je jedným z najznámejších francúzskych autorov. Preslávil sa dielami ako Chrám Matky Božej v Paríži a Bedári. Bol vedúcou postavou romantizmu a taktiež významným básnikom a dramatikom.

Aj keď získal právnický titul, Huga omnoho viac zaujalo písanie. Matka jeho vášeň podporovala. Mladý Hugo preto založil literárnu revue Conservateur Littéraire, v ktorej publikoval svoju prácu a prácu svojich priateľov.

Mal len 20 rokov, keď jeho prvá básnická zbierka Ódy rozpútala jeho literárnu kariéru a získal aj kráľovskú penziu od Ľudovíta XVIII.Po revolúcii v roku 1848, kedy sa k moci dostal Napoleon III., Huga poslali do exilu, pretože nesúhlasil s vtedajšou politikou. V exile bol skoro 19 rokov – bolo to najproduktívnejšie obdobie jeho života.

Hugove diela zobrazujú emócie, lásku, krásku a jeho hlboké humanitárne presvedčenia. Bol jedným z najdôležitejších kultúrnych postáv svojej doby a pokračuje ňou byť aj v súčasnosti.
Obrázok(https://www.thefactsite.com/victor-hugo-facts/)


Victor Hugo fotka

„Najväčšie umenie je nestratiť v šťastí rozvahu a v nešťastí pokoj.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Varianta: Najväčším umením je v šťastí nestratiť rozvahu a v nešťastí pokoj.

Victor Hugo fotka

„Byť dobrým je ľahké. Ťažšie je byť spravodlivým.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Victor Hugo fotka
Victor Hugo fotka

„Napísať báseň je buď úplne jednoduché alebo celkom nemožné.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Victor Hugo fotka

„Najväčšie šťastie života spočíva vo vedomí, že sme milovaní.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Victor Hugo fotka
Citát „Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu.“
Victor Hugo fotka

„Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Citát „Ľuďom nechýba sila, ale vôľa.“
Victor Hugo fotka

„Ľuďom nechýba sila, ale vôľa.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Prisudzované výroky
Varianta: Človeku nechýba sila, chýba mu vôľa!
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Victor Hugo fotka

„Láska je mocnejšia než zabudnutie.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Victor Hugo fotka

„Čím menšie je srdce, tým viacej nenávisti prechováva“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Help us translate English quotes

Discover interesting quotes and translate them.

Start translating
Victor Hugo fotka

„Kto dáva chudobnému, požičiava Bohu.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Prisudzované výroky

Victor Hugo fotka

„Kto číta, ten myslí, kto myslí, ten uvažuje.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Prisudzované výroky

Victor Hugo fotka

„Ponáhľajte sa, lepší osud už čaká.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Victor Hugo fotka

„Dobrá žena muža inšpiruje, vtipná ho zaujme, krásna ho okúzli, ale iba súcitná ho dostane.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Prisudzované výroky

Victor Hugo fotka

„Muž chce byť prvou láskou ženy, žena poslednou láskou muža.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Victor Hugo fotka

„Duša napomáha telu. Je to jediný vták, ktorý klietku podopiera.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Victor Hugo fotka
Victor Hugo fotka

„Nič nie je tak silné, ako myšlienka, na ktorú dozrel čas.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Mohli by sa Vám páčiť aj citáty