„Kniha nie je nič viac, ako trojrozmerný kus rozhorúčeného svedomia. Bez nej by duchovný rod nemal pokračovanie, vyhynul by. Nemali ju opice.“

— Boris Leonidovič Pasternak, Niekoľko tvrdení, 1922

Podobné citáty