„Kniha nie je nič viac, ako trojrozmerný kus rozhorúčeného svedomia. Bez nej by duchovný rod nemal pokračovanie, vyhynul by. Nemali ju opice.“

— Boris Leonidovič Pasternak, Niekoľko tvrdení, 1922
Reklama

Podobné citáty

Claude Houghton fotka
Pierre Teilhard De Chardin fotka

„Nie sme ľudské bytosti, ktoré majú duchovnú skúsenosť; sme duchovné bytosti, ktoré majú ľudskú skúsenosť.“

— Pierre Teilhard De Chardin francúzsky filozof a jezuitský kňaz 1881 - 1955

Original: We are not human beings having a spiritual experience; we are spiritual beings having a human experience.
Reklama
Ralph Waldo Emerson fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Gabriel Laub fotka
Lech Przeczek fotka
Arthur Schopenhauer fotka
Reklama
Arthur Schopenhauer fotka
Christian Friedrich Hebbel fotka
Milan Růžička fotka
Reklama
Gabriel Laub fotka
Georg Christoph Lichtenberg fotka
Gabriel Laub fotka
Ďalšie