„Kniha nie je nič viac, ako trojrozmerný kus rozhorúčeného svedomia. Bez nej by duchovný rod nemal pokračovanie, vyhynul by. Nemali ju opice.“

— Boris Leonidovič Pasternak, Niekoľko tvrdení, 1922

Boris Leonidovič Pasternak foto
Boris Leonidovič Pasternak32
ruský spisovateľ 1890 - 1960
Reklama

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto
Reklama
Stanisław Jerzy Lec foto
Jan Amos Komenský foto
Albert Einstein foto

„Nacionalizmus je detská choroba. Sú to osýpky ľudského rodu.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Ernest Hemingway foto
Gabriel Laub foto
Páter Pio foto
Reklama
Martin Luther foto

„Keby som vedel, že zajtra sa svet rozpadne na kusy, aj tak by som zasadil jabloň.“

— Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Ralph Waldo Emerson foto

„Človek je oživený kus vesmíru.“

— Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Jules Renard foto
Reklama
Stanisław Jerzy Lec foto
Miroslav Holub foto
Anatole France foto
Ďalší