„Život je naplnený konkrétnymi povinnosťami a zodpovednosťou, ale žiadna nie je taká základná, primárna či dôležitá ako zodpovednosť, ktorú máme k sebe.“

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Erin Brockovich fotka
Erin Brockovich1
americká spisovateľka, novinárka a právnička

Podobné citáty

„Neberiem zodpovednosť: Neberiem zodpovednosť, taký je predsa život! Povedala Smrť.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Ferenc Móra fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Dalajláma fotka
Jaroslav Dušek fotka
Gabriel Laub fotka
Julian Tuwim fotka
Albert Einstein fotka
Henri Troyat fotka
Mircea Eliade fotka

„Zodpovednosť za toleranciu spočíva na tých, ktorí majú širší rozhľad.“

—  Mircea Eliade rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

August Bebel fotka
Sigmund Freud fotka
Jan Patočka fotka

„História nie je pohľad, ale zodpovednosť.“

—  Jan Patočka český esejista a filozof 1907 - 1977

Prisudzované výroky

Winston Churchill fotka

„Cena za veľkosť je zodpovednosť.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

Henry Adams fotka

Súvisiace témy