„Kto si privlastňuje viac moci, ako mu podľa jeho zodpovednosti prislúcha, je podvodník. Kto na sebe berie viac zodpovednosti, ako jeho moci zodpovedá, je intelektuál.“

Posledná aktualizácia 15. máj 2019. Histórie
Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub427
český esejista a publicista 1928 - 1998

Podobné citáty

Tomáš Janovic fotka
Peter Gregor fotka

„Neberiem zodpovednosť: Neberiem zodpovednosť, taký je predsa život! Povedala Smrť.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Albert Einstein fotka
Stefan Kisielewski fotka
Morgan Scott Peck fotka
Erin Brockovich fotka

„Život je naplnený konkrétnymi povinnosťami a zodpovednosťou, ale žiadna nie je taká základná, primárna či dôležitá ako zodpovednosť, ktorú máme k sebe.“

—  Erin Brockovich americká spisovateľka, novinárka a právnička

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Dalajláma fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Jan Patočka fotka

„História nie je pohľad, ale zodpovednosť.“

—  Jan Patočka český esejista a filozof 1907 - 1977

Prisudzované výroky

Henry Adams fotka
Chalíl Džibrán fotka

„Priateľstvo je slastná zodpovednosť, nikdy nie prospechárstvo.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Julian Tuwim fotka
Martin Luther King fotka

„Každý má morálnu zodpovednosť neposlúchnuť nespravodlivé zákony.“

—  Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Miloš Horanský fotka
Sv. Ján Zlatoústy fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka

Súvisiace témy