„Výchova by mala podporovať pocit zodpovednosti, a nie oslavovať moc a úspech.“

Posledná aktualizácia 19. august 2020. História
Albert Einstein fotka
Albert Einstein267
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Podobné citáty

John Ruskin fotka

„Moc nie je daná človeku, aby utláčal slabého, lež aby ho podporoval a pomáhal mu.“

—  John Ruskin anglický spisovateľ a umelecký kritik 1819 - 1900

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Bill Gates fotka
Johnny Depp fotka
Albert Einstein fotka
Stefan Kisielewski fotka
Gabriel Laub fotka
Estée Lauder fotka
Jean Vanier fotka
Erin Brockovich fotka

„Život je naplnený konkrétnymi povinnosťami a zodpovednosťou, ale žiadna nie je taká základná, primárna či dôležitá ako zodpovednosť, ktorú máme k sebe.“

—  Erin Brockovich americká spisovateľka, novinárka a právnička

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Sigmund Freud fotka
Henry Louis Mencken fotka
Charles de Montesquieu fotka

„Nemám rád ľudí, ktorí oslavujú stále triumf nad skromnosťou druhých.“

—  Charles de Montesquieu francúzsky spoločenský komentátor a politický mysliteľ 1689 - 1755

Robert Fico fotka
Robert Duncan Wilmot fotka
Joseph Joubert fotka

Súvisiace témy