„Myšlienka na samovraždu je silný útešný prostriedok. Človek s ňou prežije hociktorú zlú noc.“

Prisudzované výroky

Originál

The thought of suicide is a great consolation: by means of it one gets through many a dark night.

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 13. február 2021. Histórie
Friedrich Nietzsche fotka
Friedrich Nietzsche183
nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klas… 1844 - 1900

Podobné citáty

Thomas Mann fotka

„Myšlienky nemožno prežiť, ak človek zaň nemôže bojovať.“

—  Thomas Mann nemecký spisovateľ a laureát Nobelovej ceny 1875 - 1955

Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Valeriu Butulescu fotka
Filolaos fotka

„Niektoré myšlienky sú silnejšie ako my.“

—  Filolaos staroveký grécky filozof -470 - -390 pred n. l.

Prisudzované výroky

Victor Hugo fotka
Jan Neruda fotka
John Kenneth Galbraith fotka
Sacha Guitry fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Josef Čapek fotka
Alexander Graham Bell fotka

„Noc je pokojnejšia doba na prácu. Napomáha myšlienkam.“

—  Alexander Graham Bell vedec a vynálezca známy pre jeho prácu na telefóne 1847 - 1922

Denis Diderot fotka

„Láska je silná večera a zlé zažívanie.“

—  Denis Diderot francúzsky osvietenský filozof a encyklopedista 1713 - 1784

Prisudzované výroky

William Shakespeare fotka
Vincent Van Gogh fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Gene Roddenberry fotka

„Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov mezdi ľuďmi a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie niečím, čoho sa treba báť.“

—  Gene Roddenberry americký televízny scenárista a producent 1921 - 1991

If man is to survive, he will have learned to take a delight in the essential differences between men and between cultures. He will learn that differences in ideas and attitudes are a delight, part of life's exciting variety, not something to fear.
Prisudzované výroky

Fulton J. Sheen fotka

Súvisiace témy