Filolaos citáty

 Filolaos foto

1   0

Filolaos

Dátum narodenia: 470 pr. n. l.
Dátum úmrtia: 390 pr. n. l.

Filolaos z Krotóna/z Krotónu alebo Filoláos z Krotóna/z Krotónu bol grécky filozof, predstaviteľ pytagoreizmu, súčasník Sokratov. Bol pravdepodobne prvým pytagorovcom, ktorý písal pre verejnosť.

Okolo 450 odišiel z južnej Itálie a pôsobil o. i. v Tébach. Napísal spis Peri fyseos , ktorý podľa antickej tradície využil Platon pri písaní svojho kozmologického dialógu Timaios. Z Filolaovho spisu sa zachovalo asi 16. zl., ale ich autentickosť je sporná. Zdá sa, že najoriginálnejší bol Filolaos v kozmológii: za stred vesmíru pokladal ústredný oheň a zem považoval za obežnicu.


„Niektoré myšlienky sú silnejšie ako my.“

Podobní autori