Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali.

—  Ján Pavol II.

Podobné citáty