„Umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva sám sebe.“

— Karl Marx

Karl Marx foto
Karl Marx44
nemecký filozof, ekonóm 1818 - 1883

Podobné citáty

Ďalší