Umenie je najvyššia radosť, ktorú človek dáva sám sebe.

—  Karl Marx
Podobné citáty