„V živote nie je dôležitá osoba, ktorú milujeme, ale skutočnosť, že milujeme.“

Marcel Proust fotka
Marcel Proust22
francúzsky románopisec, kritik a esejista 1871 - 1922
Reklama

Podobné citáty

James Anthony Froude fotka

„Žiarlivosť je nedostatok úcty k osobe, ktorú milujeme.“

—  James Anthony Froude anglický historik, spisovateľ, autor životopisov a redaktor časopisu Fraser 1818 - 1894

Leonardo Da Vinci fotka
Reklama
Paul Géraldy fotka
Auguste Rodin fotka
Wilhelm Busch fotka
Ernest Hemingway fotka
Paul Claudel fotka
 Stendhal fotka
Reklama
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Jean Paul fotka
Edith Stein fotka

„Kto miluje, toho priam ženie oddať sa bez výhrad milovanej osobe.“

—  Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

 Terezie z Lisieux fotka
Reklama
Citát „Hľadať ľudí, ktorých by ste milovali... to je tajomstvo a úspech celého života.“
Antonín Sova fotka
Chalíl Džibrán fotka
Citát „Milujem život, pretože mi dal teba. Milujem teba, pretože ty si môj život.“
John Lennon fotka
Bob Marley fotka

„Miluj život, ktorý žiješ. Ži život, ktorý miluješ.“

—  Bob Marley jamajský spevák, skladateľ, hudobník 1945 - 1981

Ďalšie