„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“

 Matka Tereza fotka
Matka Tereza159
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997
Reklama

Podobné citáty

 Matka Tereza fotka
 František z Assisi fotka
Reklama
 František z Assisi fotka

„Jedna kvapka čistej lásky je ušľachtilejšia ako more vedomostí.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Isaac Newton fotka

„To, čo vieme, je kvapka, čo nevieme, je oceán.“

— Isaac Newton britský fyzik a matematik a zakladateľ modernej klasickej fyziky 1643 - 1727

Original: What we know is a drop, what we don't know is an ocean.
František Saleský fotka
Tomáš Rehák fotka
Léon Bloy fotka
Raymond Radiguet fotka
Reklama
David Mitchell fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
 Menandros fotka
Reklama
 Voltaire fotka
 Fernandel fotka
Friedrich Von Bodenstedt fotka
Christian Morgenstern fotka
Ďalšie