„Humor je najdôstojnejší prejav smútku.“

— Miloš Kopecký

Miloš Kopecký foto
Miloš Kopecký10
český herec 1922 - 1996

Podobné citáty

Ďalší