„"Som radšej, keď moje verše znepokojujú, ako by sa mali páčiť.“

—  Miroslav Válek, -//-)
Témy
mat
Miroslav Válek fotka
Miroslav Válek19
slovenský básnik, publicista a politik 1927 - 1991
Reklama

Podobné citáty

Ralph Waldo Emerson fotka
Théophile Gautier fotka
Reklama
 Terezie z Lisieux fotka
Pablo Picasso fotka
František Saleský fotka
 Voltaire fotka
 Molière fotka
 Molière fotka
Reklama
Noam Avram Chomsky fotka
Marcel Achard fotka
Georges Braque fotka
Georges Braque fotka
Reklama
Sacha Guitry fotka
George Burns fotka
Thomas Carlyle fotka

„Nie v tom, čo mám, ale v tom, čo robím je moje kráľovstvo.“

—  Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Laco Novomeský fotka

„"Ó rudých perí ženské plemä, po bozku túhou čiernom na obočí milujte verše dobré, precítené, nie iba modré básnikove oči!"“

—  Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976
Novomeský

Ďalšie