„Kedykoľvek som odolal hriechu bolo to krásne, ale keď som mu podľahol bolo to stokrát krajšie.“

— Heinrich Heine

Heinrich Heine photo
Heinrich Heine57
nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856
Reklama

Podobné citáty

Suellen Fried photo
Oscar Wilde photo
Reklama
Georges Courteline photo
Giovanni Boccaccio photo
Janko Jesenský photo
Carlo Goldoni photo
 Ježíš Kristus photo

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“

—  Ježíš Kristus ústredná postava kresťanstva -2 - 30 pr. n. l.
8,7

Jean Maria Vianney photo
Reklama
Nikolaj Vasiljevič Gogol photo
Josh Billings photo
Marcus Aurelius photo
Reklama
Elias Vella photo
Mary Ward photo
 Osho photo
 Démokritos photo

„Príčinou hriechu je neskúsenosť s lepším.“

—  Démokritos staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov 460

Ďalšie