„Kedykoľvek som odolal hriechu bolo to krásne, ale keď som mu podľahol bolo to stokrát krajšie.“

— Heinrich Heine

Heinrich Heine foto
Heinrich Heine56
nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik

Podobné citáty