„Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.“

—  Ján Pavol II.

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Nathaniel Hawthorne foto
Paulo Coelho foto
Reklama
William Shakespeare foto
 Anakreón foto

„Starec má o to väčší nárok na lásku, o čo viac je bližšie svojmu osudu.“

—  Anakreón grécky lyrik, známe sú jeho pijanské piesne a hymny -570 - -485 pr. n. l.

 Matka Tereza foto
 Ján Pavol II. foto
Erich Fromm foto
Apoštol Jakub foto
Reklama
Aurelius Augustinus foto
 Seneca foto

„Osudu sa ničím nevzdoruje tak účinne ako statočnou a pokojnou mysľou.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Søren Kierkegaard foto

„Milovať človeka znamená: pomôcť mu milovať Boha.“

— Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Angelus Silesius foto
Reklama
Sv. Vincent Pallotti foto
Ignác z Loyoly foto
 Ján Pavol II. foto
Lacey Sturm foto
Ďalší