„Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.“

Potvrdené výroky
Zdroj: [21]

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005

Podobné citáty

Seneca starší fotka
Seneca fotka

„Osudu sa ničím nevzdoruje tak účinne ako statočnou a pokojnou mysľou.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Ignác z Loyoly fotka
Samuel Barclay Beckett fotka

„Boh je svedok, ktorého nemožno prisahať.“

—  Samuel Barclay Beckett írsky prozaik, dramatik a básnik 1906 - 1989

Hermann Hesse fotka

„Zákon lásky je viac ako prikázaním, je výzvou ku šťastiu.“

—  Hermann Hesse románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

Prisudzované výroky
Zdroj: [27]

Erich Fromm fotka
Romano Guardini fotka

„Človek je reč, ktorú možno preložiť do Boha.“

—  Romano Guardini nemecký teológ a kňaz 1885 - 1968

Potvrdené výroky
Zdroj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 31. týždeň.

Edith Stein fotka
Oskar Maria Graf fotka
Friedrich Von Bodenstedt fotka
George Bernanos fotka

„Boh nás nezahŕňa ničím iným, než láskou.“

—  George Bernanos francúzsky spisovateľ 1888 - 1948

Potvrdené výroky
Zdroj: MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Bratislava: Nové mesto, 2000, s. 205. ISBN 80-85-487-61-6

Thomas Stearns Eliot fotka
Paul Éluard fotka

„Láska je zvestovateľka smrti i života, činiteľ vývoja. A tvár zeme sa s ňou ustavične mení.“

—  Paul Éluard francúzsky básnik 1895 - 1952

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Franz Werfel fotka
Aurelius Augustinus fotka
Milan Kundera fotka

„Láska je túžba po tej polke nás samých, ktorú sme stratili.“

—  Milan Kundera český spisovateľ, autor českej a francúzskej literatúry 1929

William Somerset Maugham fotka
Maximilián Kolbe fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
Abbé Pierre fotka

Súvisiace témy