„Ak máme vychovávať deti, je potrebné aby sme sa tiež stali deťmi.“

— Martin Luther

Témy
deti
Martin Luther foto
Martin Luther29
nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava ... 1483 - 1546

Podobné citáty