„Ak máme vychovávať deti, je potrebné aby sme sa tiež stali deťmi.“

Témy
deti, mat
Martin Luther fotka
Martin Luther29
nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava ... 1483 - 1546
Reklama

Podobné citáty

Gilbert Keith Chesterton fotka
Gabriel Laub fotka
Reklama
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Pavel Kosorin fotka
Art Buchwald fotka
Stephen Leacock fotka
Christopher Morley fotka

„Keďže muži sú deťmi, sú aj prísne trestaní ako deti.“

— Christopher Morley americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 - 1957

Jiří Žáček fotka

„Všetci vieme, ako vychovávať cudzie deti.“

— Jiří Žáček český básnik, prekladateľ a spisovateľ 1945

Reklama
Dušan Radovič fotka
Françoise Sagan fotka
Rabíndranáth Thákur fotka
Reklama
Jean Jacques Rousseau fotka
Jiří Žáček fotka
Marilyn Monroe fotka

„Čo chcem viac ako čokoľvek iné? Chcem mať deti. Cítila som pre každé dieťa, ktoré som mala, prijala by som ďalšie.“

— Marilyn Monroe americká herečka, modelka a speváčka 1926 - 1962

Original: The thing I want more than anything else? I want to have children. I used to feel for every child I had, I would adopt another.
 Seneca fotka
Ďalšie