Ak chcete pobaviť Pána Boha, zoznámte ho so svojimi plánmi do budúcna.

—  Woody Allen
Podobné citáty