Pokiaľ rodičia svoje deti milujú, musia ich občas konfrontovať a kritizovať - mierne a opatrne, avšak aktívne.

—  Morgan Scott Peck
Podobné citáty