„Pokiaľ rodičia svoje deti milujú, musia ich občas konfrontovať a kritizovať - mierne a opatrne, avšak aktívne.“

— Morgan Scott Peck

Morgan Scott Peck foto
Morgan Scott Peck82
americký psychiater 1936 - 2005

Podobné citáty

Ďalší