„Jediný spôsob, ako si zaistiť príjemný život, je zaistiť príjemný život ostatným. Jediný spôsob, ako zaistiť ostatným príjemný život, je správať sa k nim, ako keby sme ich milovali. A jediný spôsob, ako sa k niekomu správať tak, ako keby sme ich milovali, je naozaj ich milovať.“

— Jeremy Bentham

Jeremy Bentham foto
Jeremy Bentham12
britský filozof, právnik a sociálny reformátor 1748 - 1832
Reklama

Podobné citáty

Alexander Von Humboldt foto
Reklama
Julius Zeyer foto

„Manželstvo je vyšší spôsob života.“

— Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

Johann Wolfgang von Goethe foto
 Ján Pavol I. foto
 Ján Pavol I. foto
Muhammad Ali foto
Ján XXIII. foto
Reklama
 Tereza z Avily foto
Adolf Hitler foto
Ralph Waldo Emerson foto
Albert Einstein foto
Reklama
Steve Jobs foto
Quintus Septimius Florens Tertullianus foto
André Gide foto
Julien Green foto
Ďalší