Keď niekto nemá žiaden strach, nemá žiadnu fantáziu.

—  Erich Kästner
Podobné citáty