„Skoro spať, zavčasu vstať, toť cesta k zdraviu, múdrosti a šťastiu.“

Prisudzované výroky

Benjamin Franklin fotka
Benjamin Franklin139
americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, … 1706 - 1790

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld fotka
Eduard George Bulwer-Lytton fotka
William Blake fotka

„Cesta výstrednosti vedie do paláca múdrosti.“

—  William Blake anglický romantický básnik a výtvarník 1757 - 1827

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Friedrich Schiller fotka
Ernest Hemingway fotka
Quintus Horatius Flaccus fotka
Avicenna fotka
Oliver Goldsmith fotka
Konfucius fotka
Citát „Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.“
Francois Mauriac fotka

„Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.“

—  Francois Mauriac francúzsky autor 1885 - 1970

Prisudzované výroky

Rainer Maria Rilke fotka
Konfucius fotka

„Sú tri cesty k získaniu múdrosti. Prvá je cesta skúseností, ta je najťažšia. Druhá cesta je napodobňovania. To je cesta najľahšia. Tretia cesta je cestou premýšľania. Tá je najušľachtilejšia.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Aristoteles fotka

„Pravá múdrosť je v šťastí okrasou, v nešťastí oporou.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Prisudzované výroky

Hatake Kakashi fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“