„Ak chceš nasledovať bohov, rob dobre aj nepríjemným osobám, pretože slnko vychádza aj pre zlých a more je k službám aj pirátom.“

—  Archias

Archias fotka
Archias9
-121 - -61 pred n. l.

Podobné citáty

Miguel de Cervantes fotka

„Robiť dobro podliakom znamená liať vodu do mora.“

—  Miguel de Cervantes španielsky prozaik, básnik, dramatik 1547 - 1616

Sókratés fotka
Fulton J. Sheen fotka
Benjamin Franklin fotka

„Slúžiť Bohu znamená robiť dobro ľuďom, ale modlitba je ľahšia služba, a preto viacej obľúbená.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Tento preklad čaká na revíziu. Je preklad správne?
Ralph Waldo Emerson fotka

„Ži na slnku, preplávaj more, pi divoký vzduch.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Aristoteles fotka

„Všetky osoby by sa mali snažiť nasledovať to, čo je správne, a nie to, čo je ustanovené.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Vlado Javorský fotka
Tomáš Baťa fotka
Matka Tereza fotka
Louis Schmidt fotka
Seneca starší fotka
Ludwig Witthgenstein fotka
Terezie z Lisieux fotka
Thomas More fotka

„Katovi: Robíš mi veľkú službu, posielaš ma do neba.“

—  Thomas More anglický renesančný humanista 1478 - 1535

Potvrdené výroky

Matthias Claudius fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x