Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.

—  Albert Einstein
Podobné citáty