„Predstavivosť je všetko. Je to ukážka budúcich atrakcií života.“

— Albert Einstein

Albert Einstein photo
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Napoleon Bonaparte photo

„Predstavivosť vládne svetu.“

— Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Mark Twain photo
Reklama
Muhammad Ali photo
Albert Einstein photo

„Pravým znakom inteligencie nie sú vedomosti, ale predstavivosť.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Henry Louis Mencken photo
Albert Einstein photo

„Logika ťa dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť ťa privedie všade.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Albert Einstein photo
Albert Einstein photo
Reklama
Ralph Waldo Emerson photo
Citát „Všetko v živote je experiment. Čím viac experimentov urobíte, tým lepšie.“
Ralph Waldo Emerson photo
Václav Dušek photo
 Osho photo
Reklama
Anton Srholec photo

„Tonko vo svojom živote nevystupoval ako "znelec Písma, ktorý všetko vie".“

— Anton Srholec slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 - 2016

Ray Bradbury photo
Paulo Coelho photo
Ďalšie