„Človek má dôvody k láske i dôvody nemilovať, a často je ťažké povedať, ktoré dôvody sú väčšie.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. História
Théodore De Banville fotka
Théodore De Banville8
francúzsky spisovateľ 1823 - 1891

Podobné citáty

Jean de La Bruyere fotka
Citát „Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Jiří Žáček fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Je dosť ťažké si spomenúť na moje názory, bez toho, aby som si spomenul aj na svoje dôvody!“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Paulo Coelho fotka
Robert Fulghum fotka
Marcel Achard fotka
André Brie fotka
Dominique Vivant fotka

„Srdce zvíťazí aj nad tými najpádnejšími dôvodmi nemilovať.“

—  Dominique Vivant francúzsky umelec, spisovateľ, diplomat, spisovateľ a archeológ 1747 - 1825

Prisudzované výroky

Mark Twain fotka
Jean Paul fotka
Hans Christian Andersen fotka
Gavril Romanovič Deržavin fotka

„Štedrý človek si vymyslí aj dôvod na dávanie.“

—  Publilius Syrus latinský spisovateľ

Prisudzované výroky

Chiara Lubich fotka
Jonathan Swift fotka

„Zlý dôvod oslabuje vierohodnosť dobrých dôvodov.“

—  Jonathan Swift anglo-írsky satirik, esejista, básnik, atď. 1667 - 1745

Anton Pavlovič Čechov fotka
George Bernard Shaw fotka

Súvisiace témy