„Humanista je človek, ktorý z praktických dôvodov miluje svojich blížnych teoreticky.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
Jiří Žáček fotka
Jiří Žáček98
český básnik, prekladateľ a spisovateľ 1945

Podobné citáty

Sókratés fotka
Jean Antoine De Baif fotka
Erich Fromm fotka
Théodore De Banville fotka
Eric Hoffer fotka
John Ruskin fotka
John Ruskin fotka
Valeriu Butulescu fotka
Ján z Kríža fotka

„Kto nemiluje svojho blížneho, nenávidí Boha.“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Prisudzované výroky

Aurelius Augustinus fotka
Aurelius Augustinus fotka
Citát „Miluješ, pretože miluješ. Pre lásku niet dôvodu.“
Antoine de Saint-Exupéry fotka
Marcel Achard fotka
Chiara Lubich fotka
Oliver Goldsmith fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Keď miluješ blížneho, očisťuješ si oko, aby si mohol vidieť Boha.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

Christian Friedrich Hebbel fotka

„Milovať znamená získať seba samého v blížnom.“

—  Christian Friedrich Hebbel nemecký básnik a dramatik 1813 - 1863

Potvrdené výroky
Zdroj: [352]

Jean de La Bruyere fotka
Dominique Vivant fotka

„Srdce zvíťazí aj nad tými najpádnejšími dôvodmi nemilovať.“

—  Dominique Vivant francúzsky umelec, spisovateľ, diplomat, spisovateľ a archeológ 1747 - 1825

Prisudzované výroky

Gregor Veľký fotka

Súvisiace témy