„Láska je niečo, čo žena túži prežívať, aby sa necítila tak sama v prítomnosti muža a tak previnilo, keď s ním spí.“

— Joseph Babbitt Bashforth

Podobné citáty