„Za každým veľkým mužom nie je žena, je vedľa neho, je s ním, ale nie za ním.“

Originál

Behind every great man is not a woman, she is beside him, she is with him, not behind him

Posledná aktualizácia 29. apríl 2019. Histórie

Podobné citáty

Zsa Zsa Gabor fotka

„Každého muža spoznáme až vtedy, keď sa s ním rozvedieme.“

—  Zsa Zsa Gabor maďarsko-americká prominentná osobnosť a herečka 1917 - 2016

Peter Altenberg fotka
Claude Houghton fotka
Claude Houghton fotka
Tento preklad čaká na revíziu. Je preklad správne?
Ernest Hemingway fotka
František Rojček fotka
Zsa Zsa Gabor fotka

„Nikdy naozajstne nepoznáte muža, dokiaľ ste sa s ním nerozviedli.“

—  Zsa Zsa Gabor maďarsko-americká prominentná osobnosť a herečka 1917 - 2016

Marcel Aymé fotka
Vladimír Mečiar fotka
Jiří Žáček fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Katharine Hepburnová fotka
André Maurois fotka
Marilyn Monroe fotka
Alexander Roda Roda fotka
Art Buchwald fotka
Karl Kraus fotka

Súvisiace témy