„Jedine ten, kto vo svojej láske vyjde z kruhu Ja k Ty, nájde bránu, ktorou sa vstupuje do tajmostva bytia.“

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Gabriel Marcel fotka
Gabriel Marcel3
francúzsky filozof, dramatik, hudobný kritik a vedúci kresť… 1889 - 1973

Podobné citáty

Rabíndranáth Thákur fotka
Jean Paul Sartre fotka

„Brány svojej väznice si nesie každý v sebe.“

—  Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny kr… 1905 - 1980

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Aurelius Augustinus fotka

„Do pravdy sa vstupuje len cez lásku.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

„Nebeská brána sa otvára láskou človeka k človeku.“

—  Ambrogio Sto

Prisudzované výroky

Oliver Wendell Holmes Jr. fotka
Aurelius Augustinus fotka
Edith Stein fotka
Albert Schweitzer fotka
Thomas Jefferson fotka
Robert Fulghum fotka
Gabriel García Márquez fotka
Sókratés fotka
Sókratés fotka

„Brány sveta: Svet nám otvoril svoje brány. Niektorí vošli, väčšina sú portieri.“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Súvisiace témy