„Človek s dobrotivým, dúfajúcim srdcom je slobodný. Pretože dokáže dávať, dostáva; pretože dúfa, miluje. Jeho konanie je veľkým výkrikom v Božích ušiach.“

Posledná aktualizácia 12. júl 2021. História
František z Assisi fotka
František z Assisi24
katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Podobné citáty

Theodor Fontane fotka
Ignác z Loyoly fotka
Edith Stein fotka
Edward Gibbon fotka
Mary Ward fotka

„Ak je naše srdce čisté, lepšie dokážeme vidieť Božiu vôľu.“

—  Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

18.4.
Myšlienky Márie Wardovej

Katarína Sienská fotka
August Bebel fotka

„Rozumne milovať - to je veľká veda srdca.“

—  August Bebel nemecký sociálny demokrat, politik 1840 - 1913

Prisudzované výroky

Tomáš Kempenský fotka
Joseph Conrad fotka
Publius Cornelius Tacitus fotka
Arthur Schopenhauer fotka
Chalíl Džibrán fotka

„Veľký je človek, ktorý dokáže oceniť naše mlčanie.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Prisudzované výroky

Daniel Hevier fotka
Robert Desnos fotka

„Ak miluje človek naozaj, len málo z toho dokáže vyjadriť.“

—  Robert Desnos francúzsky spisovateľ 1900 - 1945

Prisudzované výroky

Súvisiace témy