„Pravým znamením civilizácie nie je ekonomický blahobyt ani technická vyspelosť, ale privilegovaný priestor, ktorý venuje tým posledným, trpiacim a bezmocným ľuďom.“

—  Ján Pavol II.

 Ján Pavol II. photo
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Henri Fréderic Amiel photo
Jan Werich photo
Reklama
Jean Giono photo
Thomas Carlyle photo

„Civilizácia pokročila práve toľko, koľko si uctila pravdu.“

— Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Thomas Alva Edison photo
Sigmund Freud photo

„Ten, kto ako prvý použil miesto kyjaku nadávky, stal sa zakladateľom civilizácie.“

— Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Mahátma Gándhí photo

„Civilizácia by mala byť posudzovaná podľa zaobchádzania s menšinami.“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

 Ján Pavol II. photo
Reklama
Sigmund Freud photo
tefan Hrb photo
Marcel Pagnol photo
Giosue Carducci photo
Reklama
Sarah Bernhardt photo
James Clavell photo
George Bernard Shaw photo
 Aristoteles photo

„Potešenie je znamením životnej sily.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Ďalšie