„Pravým znamením civilizácie nie je ekonomický blahobyt ani technická vyspelosť, ale privilegovaný priestor, ktorý venuje tým posledným, trpiacim a bezmocným ľuďom.“

—  Ján Pavol II.

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II.117
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Henri Fréderic Amiel foto
Jan Werich foto
Reklama
Jean Giono foto
Mahátma Gándhí foto

„Civilizácia by mala byť posudzovaná podľa zaobchádzania s menšinami.“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Sigmund Freud foto

„Ten, kto ako prvý použil miesto kyjaku nadávky, stal sa zakladateľom civilizácie.“

— Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Sarah Bernhardt foto
 Ján Pavol II. foto
Thomas Carlyle foto

„Civilizácia pokročila práve toľko, koľko si uctila pravdu.“

— Thomas Carlyle škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Reklama
Thomas Alva Edison foto
Giosue Carducci foto
Marcel Pagnol foto
tefan Hrb foto
Reklama
Sigmund Freud foto
James Clavell foto
 Ján Pavol II. foto
 Aristoteles foto

„Potešenie je znamením životnej sily.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Ďalší