„Náš hriech bol prekážkou pôsobenia Ducha Svätého v srdci mnohých ľudí. Naša slabá viera zavinila upadnutie do ľahostajnosti a vzdialila mnohých od opravdivého stretnutia s Kristom.“

Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005

Podobné citáty

Jean Maria Vianney fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Aurelius Augustinus fotka
Curt Goetz fotka
Bazil Veľký fotka
Josemaría Escrivá de Balaguer fotka
Xenofón fotka
Homér fotka

„Videl mestá, mnohých ľudí a poznal ich mravy.“

—  Homér staroveký grécky autor eposov Ilias a Odysea

François de La  Rochefoucauld fotka
Christopher Morley fotka
Jonathan Swift fotka
Theodor W. Adorno fotka

„Pri mnohých ľuďoch je to už nehanebnosť, keď hovoria "ja".“

—  Theodor W. Adorno nemecký sociológ, filozof a muzikológ známy pre jeho kritickú teóriu o spoločnosti 1903 - 1969

Karl Ludwig Borne fotka
Richard Dawkins fotka

„Myslím si, že mnohí ľudia považujú Boha za potrebného na vysvetlenie existencie sveta, a najmä existencie života. Mýlia sa, ale náš vzdelávací systém je taký, že mnohí ľudia o tom nevedia.“

—  Richard Dawkins anglický etológ, evolučný biológ a autor 1941

'en: Most people, I believe, think that you need a God to explain the existence of the world, and especially the existence of life. They are wrong, but our education system is such that many people don't know it.
Prisudzované výroky

Rufus Quintus Curtius fotka
Saadí fotka
Charles Caleb Colton fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x