„Mária je prítomná s Cirkvou a ako Matka Cirkvi pri každom našom eucharistickom slávení.“

—  Ján Pavol II.

Témy
matka, jedlo
 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II.117
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus foto
Reklama
 Ján Pavol II. foto
Napoleon Bonaparte foto

„Som vďačný svojej matke, lebo ma naučila pracovať.“

— Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Honoré De Balzac foto
Abraham Lincoln foto
 Hérodotos foto

„Nenávisť je matka neúspechu.“

—  Hérodotos staroveký grécky historik, často považovaný za prvého historika -484 - -425 pr. n. l.

Mary Ward foto
Reklama
 Sókratés foto

„Vezmi môj život, len moju matku mi nechaj!“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Peter Steele foto
Reklama
Leonardo Da Vinci foto
Erich Fromm foto
Giordano Bruno foto
Honoré De Balzac foto
Ďalší