„Mária je prítomná s Cirkvou a ako Matka Cirkvi pri každom našom eucharistickom slávení.“

—  Ján Pavol II.

 Ján Pavol II. photo
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld photo
Reklama
Majk Spirit photo
 Ján Pavol II. photo
Aurelius Augustinus photo
Aurelius Augustinus photo
 Ján Pavol II. photo
Napoleon Bonaparte photo

„Som vďačný svojej matke, lebo ma naučila pracovať.“

— Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Reklama
Sebestian Roch Chamfort photo
Jan Neruda photo
Aurelius Augustinus photo
Honoré De Balzac photo
Reklama
 Hérodotos photo

„Nenávisť je matka neúspechu.“

—  Hérodotos staroveký grécky historik, často považovaný za prvého historika -484 - -425 pr. n. l.

Mary Ward photo
 Sókratés photo

„Vezmi môj život, len moju matku mi nechaj!“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Ďalšie