„Kňaz potrebuje modlitbu, aby sa jeho život mohol stať tým, čím má byť: úplným“

Posledná aktualizácia 25. december 2020. Histórie
Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005

Podobné citáty

Rudolf Baláž fotka

„Kristus potrebuje kňazov preto, lebo ľudstvo potrebuje Krista.“

—  Rudolf Baláž rímskokatolícky biskup 1940 - 2011

Banská Bystrica, 22. september, vysviacka novokňazov.
Potvrdené výroky

Aurelius Augustinus fotka

„Modlitbou človek Bohu vyznáva, že ho potrebuje.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

Carlo Carretto fotka
Jaroslav Hašek fotka
Ján Pavol II. fotka
Arthur Schopenhauer fotka
Rüdiger Altmann fotka
Søren Kierkegaard fotka
Eduard George Bulwer-Lytton fotka
Ján XXIII. fotka
Jean Maria Vianney fotka

„Kňaz je láskou Kristovho srdca.“

—  Jean Maria Vianney francúzsky kňaz a svätec 1786 - 1859

Potvrdené výroky

Oscar Wilde fotka

„Spoveď nám dáva rozhrešenie, nie kňaz.“

—  Oscar Wilde írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900

Matka Tereza fotka
Giovanni Bosco fotka

„Kňaz umiera alebo od práce, alebo od neresti.“

—  Giovanni Bosco taliansky rímskokatolícky kňaz, pedagóg a spisovateľ 1815 - 1888

Ján XXIII. fotka

Súvisiace témy