„Eucharistia je tajomstvom prítomnosti. Prostredníctvom nej sa najvznešenejším spôsobom uskutočňuje Ježišov prísľub, že zostane s nami až do konca sveta.“

 Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Carl Sandburg fotka

„Poézia je umenie, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom nesmierne plastického materiálu - ľudskej reči.“

—  Carl Sandburg, Chicago
Prisudzované výroky, Uverejnené v r. 1982 v slovenskom preklade jeho zbierky poézie "Chicago". vydal:VSSS

Carl Sandburg fotka
Reklama
Ján XXIII. fotka
 Matka Tereza fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Pavel Vilikovský fotka
 Pavol VI. fotka
Albert Camus fotka
George Bernanos fotka
Joseph Addison fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Senta Berger fotka
Miroslav Schlesinger fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
 Stendhal fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“