„Život je javisko, na ktorom musíš stáť a hoc Ti srdce krváca, ústa sa musia smiať.“

— Oscar Wilde

Oscar Wilde photo
Oscar Wilde268
írsky spisovateľ a básnik 1854 - 1900
Reklama

Podobné citáty

Citát „Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.“
Alfred De Musset photo
 Démokritos photo
Reklama
Albert Einstein photo

„Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Bob Marley photo
Jan Werich photo
Benjamin Franklin photo

„Srdce blázna je v jeho ústach, ael ústa múdreho človeka sú v jeho srdce.“

— Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Mignon McLaughlin photo
Albert Einstein photo
Reklama
Citát „Škola produkuje veľa ľudí, ktorí vedia čítať, ale nevedia rozlišovať, čo za prečítanie stojí a čo nie.“
Thomas Macaulay photo
Citát „Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“
Mark Twain photo
 Sókratés photo

„Život bez skúšok nestojí za žitie.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Valeriu Butulescu photo
Reklama
Citát „Stoj v živote ako skala v mori, nerušený a nepohnutý vždy novými vlnami.“
Hazrat Inajat Chán photo
David Hume photo
Bernard z Clairvaux photo
 František z Assisi photo
Ďalšie