„Život je javisko, na ktorom musíš stáť a hoc Ti srdce krváca, ústa sa musia smiať.“

— Oscar Wilde

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde265
írsky spisovateľ a básnik

Podobné citáty