Život je javisko, na ktorom musíš stáť a hoc Ti srdce krváca, ústa sa musia smiať.

—  Oscar Wilde




jedlo srdce život stoj stoja ústa

Podobné citáty