Život je javisko, na ktorom musíš stáť a hoc Ti srdce krváca, ústa sa musia smiať.

—  Oscar Wilde

Podobné citáty