„Srdce blázna je v jeho ústach, ale ústa múdreho človeka sú v jeho srdce.“

Originál

The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart.

Posledná aktualizácia 10. september 2019. História
Benjamin Franklin fotka
Benjamin Franklin174
americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, … 1706 - 1790

Podobné citáty

Šalamoun fotka
Publius Ovidius Naso fotka

„V ústach med, v srdci jed.“

—  Publius Ovidius Naso rímsky básnik -43 - 17 pred n. l.

Gotthold Ephraim Lessing fotka

„Srdce nám veľmi rado hovorí ústami.“

—  Gotthold Ephraim Lessing spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

Šalamoun fotka

„Slová z úst múdreho sú milé, ale z úst nemúdreho sú jeho záhubou.“

—  Šalamoun izraelský kráľ a syn Dávidov -1011 - -931 pred n. l.

Citát „Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.“
Alfred De Musset fotka

„Ústa chránia ticho, aby bolo počuť srdce, ktoré hovorí.“

—  Alfred De Musset francúzsky spisovateľ 1810 - 1857

Prisudzované výroky

Marcus Fabius Quintilianus fotka
Gottfried Benn fotka

„Každé ústa, ktoré utíšia, sú ústa Kristove.“

—  Gottfried Benn nemecký prozaik, básnik 1886 - 1956

Prisudzované výroky

Citát „Život je javisko, na ktorom musíš stáť a hoc Ti srdce krváca, ústa sa musia smiať.“
Oscar Wilde fotka
Robert Lembke fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka

„Nahnevaný človek otevára ústa a zavára oči.“

—  Marcus Porcius Cato censorius politik, spisovateľ a ekonóm -234 - -149 pred n. l.

Varianta: Nahnevaný človek otvára ústa a zatvára oči.

Gaius Titus Petronius fotka
William Shakespeare fotka

Súvisiace témy