Je lepšie nechať ľudí myslieť si o vás, že ste hlupák, a potom otvoriť ústa a odstrániť všetky pochybnosti.

—  Mark Twain
Podobné citáty