„Je lepšie nechať ľudí myslieť si o vás, že ste hlupák, a potom otvoriť ústa a odstrániť všetky pochybnosti.“

— Mark Twain

Mark Twain foto
Mark Twain145
americký autor a humorista 1835 - 1910

Podobné citáty

Ďalší