„Za čokoľvek sa človek modlí, modlí sa za zázrak. Každá modlitba sa redukuje na toto: Veľký Bože, zariaď, aby dva krát dva nebolo štyri.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv21
ruský spisovateľ 1818 - 1883

Podobné citáty

Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Karl Barth fotka
Origenes fotka

„Bez prestania sa modlí ten, kto spája modlitbu s prácou a svoje dobré diela s modlitbou. Len týmto spôsobom môžeme uskutočniť príkaz modliť sa bez prestania.“

—  Origenes kresťanský učenec v Alexandrii 185 - 254

Potvrdené výroky
Zdroj: [TORKINGTON, David.: Modlitbou k radosti. Bratislava: LÚČ, 2004 ISBN 80-7114-458-4]

Albert Einstein fotka
Søren Kierkegaard fotka
Titus Livius fotka
Matka Tereza fotka
Tereza z Avily fotka
Páter Pio fotka
Ján Pavol II. fotka
Pavol VI. fotka
Charles Baudelaire fotka
Matka Tereza fotka
Matka Tereza fotka
Vincent de Paul fotka

„Dajte mi ľudí modlitby. Tí dokážu robiť čokoľvek.“

—  Vincent de Paul francúzsky kňaz, zakladateľ a svätec 1581 - 1660

Kozma Prudkov fotka
Vincent Van Gogh fotka
Žarko Petan fotka

Súvisiace témy