„Ak sa chceme modliť lepšie, musíme sa modliť viac! Modlitba rozširuje srdce, až sa stane schopné prijať Boží dar, ktorým je on sám.“

Posledná aktualizácia 12. január 2021. Histórie
Matka Tereza fotka
Matka Tereza152
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997
Editovať

Podobné citáty

Karl Barth fotka
Origenes fotka

„Bez prestania sa modlí ten, kto spája modlitbu s prácou a svoje dobré diela s modlitbou. Len týmto spôsobom môžeme uskutočniť príkaz modliť sa bez prestania.“

—  Origenes kresťanský učenec v Alexandrii 185 - 254

Potvrdené výroky
Zdroj: [TORKINGTON, David.: Modlitbou k radosti. Bratislava: LÚČ, 2004 ISBN 80-7114-458-4]

Pavol VI. fotka
Bernardino di siena fotka

„Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha.“

—  Bernardino di siena

Potvrdené výroky
Zdroj: [TORKINGTON, David.: Modlitbou k radosti. Bratislava: LÚČ, 2004 ISBN 80-7114-458-4]

Søren Kierkegaard fotka
Ivan Sergejevič Turgeněv fotka
Matka Tereza fotka
Tereza z Avily fotka
Páter Pio fotka
Allan Kardec fotka
Ambrose Bierce fotka

„Víno, pani, je druhý najlepší Boží dar človeku.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

Miguel De Unamuno Y Jugo fotka
Carlo Carretto fotka
Aurelius Augustinus fotka
Henry Ward Beecher fotka
Charles Baudelaire fotka
Ján XXIII. fotka
Matka Tereza fotka
Karl Kraus fotka

Súvisiace témy