„Láska nie je kupec, ktorý chce dostať späť svoje investície.“

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Erich Maria Remarque fotka
Erich Maria Remarque77
nemecký spisovateľ 1898 - 1970

Podobné citáty

Citát „Láska je prales, kto tam raz vkročí, je očarený a späť nenájde cestu.“
Jaroslav Vrchlický fotka
Erich Fromm fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Henry David Thoreau fotka

„Dobrota je jediná investícia, ktorá sa vždy vyplatí.“

—  Henry David Thoreau americký autor, abolicionista, prírodovedec 1817 - 1862

Prisudzované výroky

Benjamin Franklin fotka

„Investícia do vedomostí je vždy najlepším záujmom.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Mark Twain fotka
Svatý Tomáš Akvinský fotka
Winston Churchill fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Láska je cesta, po ktorej sa dostaneme najbližšie k Bohu.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

Anton Pavlovič Čechov fotka
Titus Maccius Plautus fotka

„Dobrý tovar ľahko nájde kupca.“

—  Titus Maccius Plautus rímsky autor komédií -254 - -184 pred n. l.

Hermann Hesse fotka

„Láska nechce nič mať, chce len milovať.“

—  Hermann Hesse románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

Prisudzované výroky

Erich Fromm fotka
Jerome Klapka Jerome fotka
Chalíl Džibrán fotka

„Láska nechce vlastniť ani nechce byť vlastnená, lebo na lásku stačí láska.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Potvrdené výroky
Zdroj: Porovnaj: [212]

Súvisiace témy