„Boh chcel, aby som priniesla obetu. Urobila som to. Nato som uprostred bolesti zakúsila pokoj.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Terezie z Lisieux fotka
Terezie z Lisieux122
mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897
Editovať

Podobné citáty

Karl Rahner fotka

„Dnešný človek chce Boha zakúsiť.“

—  Karl Rahner nemecký katolícky teológ 1904 - 1984

Tomáš Kempenský fotka

„Ži v pokoji so sebou a potom môžeš priniesť pokoj iným - pokojný muž urobí viac dobrého ako učený.“

—  Tomáš Kempenský nemecký kňaz, augustinián a mystik 1380 - 1471

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Terezie z Lisieux fotka

„Prineste Bohu obetu, že nikdy nebudete zbierať plody.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Citát „Bez úsilia a ochoty zakúsiť bolesť a úzkosť nevyrastie nikto, nikto nedosiahne niečoho cenného.“
Erich Fromm fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

„Nič ti nemôže priniesť pokoj, len ty sám.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Prisudzované výroky

Epikúros ze Samu fotka
Páter Pio fotka
Arthur Schopenhauer fotka
Chiara Lubich fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
John Milton fotka
Victor Hugo fotka
Victor Hugo fotka
Alfred Leslie Rowse fotka
Charles Baudelaire fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Léon Bloy fotka

„Vieme, že v každej bolesti sme vždy v susedstve Boha.“

—  Léon Bloy francúzsky spisovateľ, básnik a esejista 1846 - 1917

Potvrdené výroky

James Matthew Barrie fotka

Súvisiace témy