„Nepochopiteľná a nemeniteľná je láska, ktorou miluje Boh.“

— Aurelius Augustinus

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus161
ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Podobné citáty

Ďalší