„Nepochopiteľná a nemeniteľná je láska, ktorou miluje Boh.“

— Aurelius Augustinus

Aurelius Augustinus foto
Aurelius Augustinus167
ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430
Reklama

Podobné citáty

Apoštol Jakub foto
Galileo Galilei foto
Reklama
Søren Kierkegaard foto

„Milovať človeka znamená: pomôcť mu milovať Boha.“

— Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Angelus Silesius foto
Ignác z Loyoly foto
Sv. Vincent Pallotti foto
 Ján Pavol II. foto
Lacey Sturm foto
Reklama
Søren Kierkegaard foto
Giambattista Basile foto
 Matka Tereza foto
Albert Einstein foto

„Láska je lepší učiteľ ako povinnosť.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Reklama
Otto Von Bismarck foto
Gabriele D'annunzio foto

„V láske je skutočné len to, čo je nepochopiteľné.“

— Gabriele D'annunzio taliansky spisovateľ, básnik, novinár a dramatik 1863 - 1938

Chiara Lubich foto
 Terezie z Lisieux foto
Ďalší