„Nepochopiteľná a nemeniteľná je láska, ktorou miluje Boh.“

Aurelius Augustinus fotka
Aurelius Augustinus157
ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430
Reklama

Podobné citáty

Ben Stein fotka

„Rozhodnite sa radšej tisíckrát umrieť ako milovať niečo iné väčšmi ako Boha.“

—  Ben Stein herec, spisovateľ, komentátor, právnik, učiteľ, humorista 1944

George Bernanos fotka
Reklama
Michel Quoist fotka
Ján z Kríža fotka

„Kto nemiluje svojho blížneho, nenávidí Boha.“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Mária Margita Alacoque fotka
Franz Werfel fotka
René Clair fotka
Apoštol Jakub fotka
Reklama
Julien Green fotka
Galileo Galilei fotka
Denis de Rougemont fotka

„Láska prestáva byť démonom len vtedy, keď prestane byť bohom.“

—  Denis de Rougemont 1906 - 1985

Original: Love ceases to be a demon only when he ceases to be a god.
Robert Fulghum fotka
Reklama
Michelangelo Buonarroti fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Kde býva láska, tam býva Boh.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Lacey Sturm fotka

„Nezáleží na tom, kto si, čomu veríš, čo robíš, čo si spravil, Boh ťa miluje.“

—  Lacey Sturm spoluzakladateľka a bývalá speváčka hard-rockovej kapely Flyleaf 1981

Pierre-jean De Béranger fotka
Ďalšie